પંચાયત વિભાગ

તાલુકા વિકાસ અઘિકારીશ્રીશ્રી મનહરભાઈ ડાહ્યાભાઈ રબારી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
તાલુકા પ્રમુખશ્રીશ્રીમતિ રાઠોડ શનિબેન ભિખાભાઈ
તાલુકા પ્રમુખશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગવડોદરા જીલ્લોસાવલી તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


સાવલી
ગ્રામ પંચાયત ૧૦૩
ગામડાઓ ૧૩૭
વસ્‍તી ર,૩૭,૯ર૯
સાવલી ગુજરાત રાજ્યના વડોદરા જિલ્લાનો તાલુકો છે. જેનું  ભૌગોલિક સ્થાન અક્ષાંશ ર૧,૪૯ અને રેખાંશ ૭૪.૧૭ છે. સાવલીમાં  ૧૩૭ જેટલા ગામો આવેલા છે. 


 

`