મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.અધિકારીનું નામહોદોએસ.ટી.ડી. કોડફોન નંબરફેકસ નંબરઇ-મેલ
ડો.ઉદયકુમાર તિલાવત મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ૦ર૬૫-૨૪૧૪૪૫૭૮૯૮૦૦૩૯૧૦૨-cdho.health.vadodara@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586213