મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુસારવાર

પશુસારવાર

જિલ્લા પંચાયત નીચે હાલ ૧૪ પશુદવાખાના,૧શાખા પશુદવાખાના અને ૧૭ પ્રાથમીક પશુસારવાર કેન્દ્ર કાર્યરત છે જિલ્‍લામાં ૬૫ ગામોમાં કૃત્રિમ વિર્યદાનની સગવડ આપેલી છે. જિલ્‍લામાં પશુ સારવાર, ખસીકરણ, પશુ સુધારણા શસ્‍ત્રક્રિયા કેમ્‍પ વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મુકાય છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586326