મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવનાજિલ્લા પંચાયત નિચે હાલ ૧૪ પશુદવાખાના, ૧શાખા પશુદવાખાના અને ૧૭ પ્રાથમીક પશુસારવાર કેન્દ્ર કાર્યરત છે વડોદરા ખાતે ૧ વેટરનરી પોલીક્લીનીક આવેલી છે. જિલ્‍લામા ૬૫ ગામોમાં કૃત્રિમ વિર્યદાનની સગવડ આપેલી છે. જિલ્‍લામાં પશુ સારવાર, ખસીકરણ, પશુ સુધારણા શસ્‍ત્રક્રિયા કેમ્‍પ વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મુકાય છે.


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586231