મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખારમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

 
  જિલ્લાની શાળાઓમાં આંતરિક, પે સેન્ટર, તાલુકા, જિલ્લા કક્ષાની રમત-ગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવુ. તથા રમતવીરોને પોતાના કૌશલ્યો વિકસાવવા પુરતી તક પુરી પાડવા જરૂરી પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586312